Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Nyt fra formanden

Kære medlemmer.

Det har været et underligt forår med den landsdækkende krise, som nu syntes at fortage sig. Om end kraftigt reduceret og der bliver nu lukket mere op for vores samfund. Dette betyder, at vi så småt igen kan mødes, men at vores planlagte tur her i juni desværre også må aflyses. Vi kan ikke nå at gennemføre med så kort varsel, og da parken ikke har fået endeligt grønt lys til at åbne helt op, syntes vi ikke det vil give mening at gennemføre.

Vi har måttet aflyse de første 3 arrangementer i år grundet krisen. Det betyder, at det næste arrangement i foreningen bliver den 23. august, hvor vi håber der er lukket så meget op, at vi kan gennemføre turen til Silkeborg – Bisonfarm samt rovfugleshow. Vi skal i gang med at have fundet et nyt besøgssted til september, da Benny har solgt alle sine fugle. Er der en, der brænder for at vise sit fuglehold/ have frem, så sig til.

Med disse ord håber vi i bestyrelsen, at I trods alt får en dejlig sommer, med en masse fugleoplevelser, en masse unger på pind og at vi så igen kan mødes i august og få byttet lidt pral.

Peter

Referat fra generalforsamling d. 22/1-2020

Generalforsamling den 22-01-2020 på Hotel Medio.

Aftenen startede med fællesspisning i restauranten klokken 18.30. Da alle, var mætte, gik vi ind i et tilstødende mødelokale, for at afvikle den årlige generalforsamling, alt imens vi fik kaffe og brød til.

Formanden bød de fremmødte velkommen og foreslog Steen Samuelsen som dirigent.

Ad 1. Valg af dirigent: Steen Samuelsen.

Han kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt indvarslet, hvorefter vi gik videre til punkt 2 på dagsordenen.

Ad 2: Foreningens virke ved formanden.

Peter lagde ud med at gennemgå hvad året havde budt på af arrangementer.

23-01 generalforsamling på Hejse kro. Her deltog 21 medlemmer i spisningen og et medlem kom yderligere til generalforsamlingen.

00-03. Markedsmøde ved Arne.

24-03. Fuglemarked i Kolding. Her var opbakning af 7 medlemmer. 5 fra bestyrelsen. Vi holdt et kort bestyrelsesmøde også.

28-04. Havemøde ved Kim og Helle og bagefter ved Peter. Her deltog 14 i alt, hvoraf 1 var et potentielt nyt medlem. Vi lagde ud med kaffe og brød ved Helle og Kim og rundede dagens arrangement af med en grillpølse ved Dorte. Rigtig fint vejr og god stemning.

04-05. Fisketur til Børges hul. Dette arrangement blev aflyst på grund af brand ved Erik og Mona.

02-06. Havemøde ved Brian. Her deltog 16 medlemmer. Fint vejr denne aften. Rigtig god stemning og mange fine fugle, godt vejr. Aftenen blev rundet af med kaffe på terrassen.

24-08. Udflugt til Glad zoo. Her var 17 tilmeldt turen. Vi mødtes ved indgangen og fik efter lidt ventetid en rigtig fin guidet tur af Dennis rundt i hele parken. Vi sluttede med fællesspisning ved kiosken og herefter var resten af dagen, på egen hånd. Enkelte tog en tur mere medens andre kørte hjemover.

07-09. Bestyrelsesmøde ved Poul.

00-09. Efter at have fundet ud af, via facebook, at Fredericia kommune er påbegyndt direktiv om hold af fjerkræ inklusive fugle, lavede jeg en skriv til Formanden i Teknik og miljø, Christian Bro. Han vendte aldrig tilbage. Vi fik samtidigt lagt tekst på hjemmesiden.

06-10. efter lidt mailkorrespondance med Steen, lavede jeg et nyt skriv til Teknik og miljø. Blev sendt til både kommunen og Ninna Karner, som står som kontaktperson for denne sag.

07-10. Indkaldt spontant søndag aften 21.45 til møde mandag klokken 13.00. Møde sammen med frit fjerkræ samt Vejle fjerkræ forening + en privat hønseavler. Møde i 2 timer om forslag til ændringer i udsendt udkast til kommunaldirektiv. Afventer referat. Tages med Steen når det lander.

07-10. Markeds møde ved Arne klokken 19.00. Vi meldte afbud grundet andre ærinder. (vagt-børnepasning)

25-10 afhentning af grej i Alminde.

27-10 fugle marked i Kolding. Der er lagt op til at dette blev det sidste. Vi var 6 medlemmer til stede. 5 fra bestyrelsen.

06-11 endnu engang er der svar frist til kommunen. Da det skal behandles igen i udvalget., denne dag.

Kunne ikke åbne link på kommunens hjemmeside, sender mail til udvalg som kommenterer, at det ikke vil have den store effekt at sende yderligere til sagen.

Direktiv vedtaget på møde i teknisk udvalg, dog i revideret form. Det er kun parakitter og papegøjer der skal søges dispensation til nu. Hvis de altså er larmende eller støjende. Her er der lagt op til at det nu er naboerne der skal give grønt lys for om det er ok. Dette tiltag er lavet for at spare udvalget for tid. Tænkt tilfælde. De har i hele 2019 haft 1 tilfælde med klage over fugle.

  • Fuglemarkedet i Kolding. Den 8 Januar, har jeg meddelt Arne, at vi trækker os fra sammenarbejdet, men at jeg selvfølgelig laver de ting jeg har lovet færdig. Salg af jern skrot, salg af bukke mm.
  • Vi skal have taget stilling til hvad der skal ske med vores bure.

Plantorama har igen henvendt sig med henblik på at få os til at stå med stand i 3 butikker i forbindelse med et arrangement- Dyrenes dag. Butikkerne i Horsens, Vejle og Odense. Meldte afbud til dette.

Jeg/ vi har brugt noget tid på at få ændret vores cvr nummer. Der skal rigtig mange dokumenter til i dag inden det kan lade sig gøre.

Beretningen blev godkendt.

Ad 3: Aflæggelse af foreningens regnskab v/ kasser. Poul havde rund delt det reviderede regnskab. Dette viste et mindre underskud, men dette gav ikke anlæg til yderligere spørgsmål.

Regnskabet blev godkendt

Ad 4: Indkomne forslag: Der var 1 forslag fra bestyrelsen om at sløjfe punkt 9 og 10 i dagsordenen, da der ikke længere er behov for redaktør og suppleanter til denne.

Forslaget blev godkendt.

Ad 5: Valg til bestyrelsen: På valg var Poul Urbrand og Benny Bjerringholm. Begge blev genvalgt.

 Ad 6: Valg af 1 bestyrelses suppleant: På valg var Erik Trans. Han blev genvalgt.

Ad 7: Valg af 2 revisorer. På valg var Lisbeth Qualmann og ole L. Eriksen. Begge blev genvalgt.

Ad 8: Valg af 2 revisor suppleanter. På valg var Mie Samuelsen og Preben Nielsen. Begge blev genvalgt.

Punkt 9 og 10 udgår da det ikke vil give mening at vælge personer til disse, da det netop er vedtaget at disse 2 punkter sløjfes. Der skal udarbejdes nye vedtægter som sendes ud.

Ad 11: Peter spurgte ind til om det er en ide at sende noget ud til medlemmerne op til et kommende arrangement. Det var der stor interesse for, og der blev afleveret mailadresser så dette kan lade sig gøre fremadrettet.

Arrangementer i 2020 blev gennemgået. Der henvises samtidig til hjemmesiden.

Steen har en voliere der kan hentes, da de ikke længere har fugle.

Peter spurgte om vi i kommende år skal afvikle generalforsamlingen i stil med i år. Dette var der enighed om.

Peter efterlyste ideer til fremtidige arrangementer, uden held.

 

Steen takkede forsamlingen for god ro og orden og gav ordet til formanden.

Peter takkede medlemmerne for at deltage og håbede at se dem til vores arrangementer i 2020.02.03

 

Referens.                                                                                                           Dirigent

 

 

Peter Damsgaard                                                                                             Steen Samuelsen

 

 

 

 

 

 

Kalender 2020

Årets program for 2020 kom til at se således ud:

22. januar afholdes ordinær generalforsamling.

26. April tager vi på fisketur, traditionen tro ved Børges hul. AFLYST

14. Juni forsøger vi med en tur til Silkeborg. Kør selv. Bisonfarm og rovfugleshow. Aflyst

23. August. Tager vi i zoo. Det vides pt ikke, om det bliver Odense eller Givskud. Vi satser på Odense.

19 september. Mødes vi ved Benny til havemøde i Røjle skov. Aflyst

Vi laver selvfølgelig indlæg som bringes på foreningens hjemmeside.
Jeg har ikke taget den 31. Maj med i kalenderen. Her prøver vi at få lov at komme på besøg i et af de lidt
mere specielle fuglehold på Fyn. Vi har endnu ikke en aftale i hus. Mere herom senere.

På bestyrelsens vegne
Peter Damsgaard.