Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Kontingent

Kære medlem af Trekantens fugleforening.

Vi skriver til dig / jer fordi det nu er tid til at forny medlemskabet af Fugleforeningen. Medlemskabet koster:
100,00 kr. for alm medlemskab.
150,00 kr. for familie.

75,00 kr. for pensionister og
110,00 kr. for pensionist familie.
Dette kan ske, ved at overføre betaling til foreningens konto: 5352 0367506 Det gælder medlemskab 1/10 2022 til 30/9 2023

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for opbakningen. Arbejdet med arrangementerne er det samme, om vi er få eller mange. Vi har haft nogle få aktiviteter på programmet. Vi vil gerne opfordre jer til at bidrage med emner til kommende arrangementer. Gerne selv åbne op for haven og hobbyen. det er altid hyggeligt når vi kan mødes privat.

2022 blev et år hvor der igen ikke kunne afvikles fuglemarkeder. Ærgeligt for det er netop her der kan findes inspiration, og gode råd. Vores første aktivitet var en fisketur til Fyn. Rigtig fin tilslutning og en meget hyggelig dag. Julebanko er tilbage på programmet. Vi mangler bare lige dem der ville arrangere. Vi har dd ikke programsat noget endnu for næste sæson. Vi er meget modtagelige for forslag. Når vi har fundet på noget spændende, kommer det på foreningens hjemmeside. Så følg med her. Til de 2 medlemmer, vi ved ikke kan tilgå hjemmesiden, kommer det pr post.

Med håbet om et aktivt foreningsliv i 2023.

På bestyrelsens vegne. Peter Damsgaard.

 

 

 

 

Tur til Givskud Zoo søndag 25-9-2022

Udflugt til Givskud Zoo
Til medlemmer af Trekantens fugleforening.

Vi vil gerne invitere jer med i Givskud løvepark, som idag hedder Zootopia.

Den 25.09.2022 klokken 10.00 mødes vi ved indgangen. udlevering af billetter til foreningens medlemmer. Vi kører ind på egen hånd. Vi mødes og spiser frokost sammen klokken 12.00. Nærmere sted aftaler vi lige ved indgangen, vi sørger for sandwich til medlemmer af foreningen og øvrige mod betaling. Vi har øl og vand med.

Bindende tilmelding til formanden på 30562103 senest den 20-09-2022

 

Referat fra generalforsamling den 20/1-2022

 

Årets generalforsamling blev afholdt på hotel Medio, Fredericia.

Aftenen startede med spisning 18.30 og da alle var mætte, gik vi i gang med ordinær generalforsamling.

Dagsordenen ifølge vedtægterne. Formanden bød velkommen til de fremmødte, og startede med at efterlyse en referent. Peter blev valgt. Herefter foreslog han Erik Trans som dirigent.

Ad 1. Erik blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2. Formandens beretning. Det har igen været et år i coronaens tegn og dette har også smittet af på foreningens aktiviteter. Året startede med en generalforsamling i Skærup Zoo. Fin tilslutning og også en hyggelig aften. Herefter havde vi arrangeret årets fisketur i det fynske. Sædvanen tro en hyggelig dag med ok tilslutning og gang i konkurrencer. Der blev sluttet af med grill pølser og drikke. Stor tak til Erik og Mona for dette. Vi havde lagt en dato i kalenderen uden et bestemmelsessted. Dette blev der rådet bod på idet Bent og Lisbeth trådte til. Have besøg og kaffebord. Tak til Jer også. Herefter blev det hele lukket ned igen og de sidste par arrangementer blev heraf aflyst. Beretningen blev godkendt.

Ad 3. Foreningens regnskab. Da kasseren ikke var til stede, stod formanden for at fremlægge det reviderede regnskab. Dette var hurtigt overstået, idet der ikke var mange punkter at forholde sig til. Dette gav anledning til et enkelt spørgsmål. Dette tager vi op på førstkommende bestyrelsesmøde.

Ad 4. indkomne forslag. Der var kommet 2 forslag. Det første gik på om, der ikke kunne laves en liste med hvilke fugle medlemmerne har og så eventuelt ligge denne på hjemmesiden. Dette blev stemt ned. Vi blev dog opfordret til at arbejde videre med en overordnet liste, som kan sendes ud sammen med opkrævningen. Dette vil selvfølgelig kræve medlemmernes accept inden.

Det andet. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent. Blev vedtaget.

Ad 5. Valg til bestyrelsen. Poul og Benny var på valg. Begge blev genvalgt.

Ad 6. Valg af bestyrelses suppleant. Erik var på valg. Han blev valgt.

Ad 7. Valg af 2 bilagskontrollanter. Ole og Lisbeth var på valg. Begge blev genvalgt.

Ad 8. Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter. Hans Erik og Bent var på valg. Begge blev genvalgt.

Ad 9. Eventuelt. Bure i markedsregi. Trekantens fuglemarked har stadig vores bure. Disse kan de benytte så længe vi ikke selv har brug for dem eller til markedet ophører med at eksistere.

Peter gennemgik dette års program. Der er stadig et par møder der ikke ligger helt fast endnu mht. besøgssted.

Kør selvtur til Walsrode blev foreslået. Vi undersøger økonomien i en sådan.

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden, og generalforsamlingen var slut

 

Dirigent                                                                                                 Referens.

Erik Trans                                                                                              Peter Damsgaard

 

Kalender 2022

Kalender 2022

20-01-2022 generalforsamling på hotel Medio.

07-05-2022 fisketur til Børges hul. 09.00-14.00

Program: Morgenkaffe 1 time, 2 timers fiskeri, 12.00 grillpølser, herefter igen 2 timers fiskeri.

11/12-06-2022 have møde. Vi har en forhåndsaftale på plads i Kolding.

August. Bag om kulissen Odense zoo. Afventer aftale med zoo.

08-12-2022 Julebanko. Vi satser på Naturcenteret i Middelfart.

 

Følg med på hjemmesiden.