Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Julebanko den 12/12-2023 kl: 18:30

Hej Alle.
Tirsdag d. 12 december afholdes der julebanko på Fjelsted Harndrup
skole i Aulaen kl. 18.30.

Af hensyn til indkøb bedes i tilmelde jer til Erik Trans på tlf. 30472921
eller sms/ mail eriktrans@outlook.dk senest 5 december.

I pausen vil der være gløgg og æbleskiver.
Vel mødt til en hyggelig aften og afslutning på året.

På foreningens vegne
Hans Erik Og Erik.

 

Kontingent

Kære medlem af Trekantens Fugleforening.

 

Vi skriver til dig / jer fordi det nu er tid til at forny medlemskabet af Fugleforeningen.

Medlemskabet koster: 

100,00 kr. for alm. medlemskab. 

150,00 kr. for familie. 

75,00 kr. for pensionister.

110,00 kr. for pensionist familie.

Dette kan ske, ved at overføre betaling til foreningens konto: 5352 0367506

Det gælder medlemskab 1/10 2023 til 30/9 2024

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for opbakningen ved de par arrangementer vi har afviklet.  Arbejdet med arrangementerne er det samme, om vi er få eller mange. Vi vil gerne opfordre jer til at bidrage med emner til kommende arrangementer. Gerne selv åbne op for haven og hobbyen. Det er altid hyggeligt, når vi kan mødes privat. 

2023 startede vi ud med en generalforsamling. Vores næste  aktivitet var en fisketur til Fyn, som grundet sløj tilslutning blev aflyst. Vi har netop overstået et arrangement i Skærup Zoo. Julebanko er tilbage på programmet her i 2023. Vi har dd. ikke programsat noget, for den kommende sæson. Når vi har fundet noget spændende,  kommer det på foreningens hjemmeside. Så følg med her. Til de 2 medlemmer, vi ved ikke kan tilgå hjemmesiden, kommer det pr post. 

Med håbet om et aktivt foreningsliv i 2024.

 

På bestyrelsens vegne.

Peter Damsgaard.

  

Referat fra generalforsamlingen den 19/1-23

Generalforsamling den 19-01-2023

Generalforsamlingen blev afholdt i kantinen ved Ferrum.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Formanden bød de 17 fremmødte medlemmer velkommen.

Ad 1: Vi startede med at finde en dirigent og valget faldt igen på Erik trans.

Ad 2: Formandens beretning for det forgangne år. Året 2022 startede med generalforsamling på hotel Medio. vi startede med dagens ret og gik derefter til afholdelse af generalforsamlingen.

Traditionen tro var vi igen på fisketur på Fyn. dagen bød på godt vejr og de 16 fremmødte fik en hyggelig dag ved søen.

Vi måtte aflyse et planlagt havemøde i kolding ved en gammel kending, Ludvig Dall. Der var kun 2 fra bestyrelsen meldt til dette arrangement.

Sommeren bød på en tur til Givskud. 19 deltagere var med. dagen bød på fint vejr og en masse fine oplevelser. En rigtig fin tur.

Vi måtte aflyse bankospillet da ingen have tiden til at arrangere.

Beretningen godkendt uden bemærkninger

Ad 3: foreningens regnskab. Dette indeholdt ganske få punkter som ikke gav anledning til spørgsmål.

Regnskabet godkendt uden bemærkninger.

Ad 4: Indkomne forslag. Ingen tilgået bestyrelsen som dog foreslog uændret kontingent.

Dette blev vedtaget.

Ad 5: Brian Kjær og Peter Damsgaard blev genvalgt til bestyrelsen.

Erik Trans blev valgt ind i bestyrelsen idet Benny havde valgt at trække sig før tid.

Ad 6: Hans Erik Hansen blev valgt som bestyrelsessuppleant.

Ad 7: Ole L. Eriksen og Lisbeth Qualmann blev valgt som bilagskontrollanter.

Ad 8: Bent Qualmann og Leif Sørensen blev vagt som bilagskontrollant suppleanter.

Ad 9: Eventuelt.

Formanden oplyste at der er indgået aftale om fælles indkøb af frø.

Datoen for årets fisketur er på plads. Den 16/4 Ved Børges hul.

Vi fik tilbud at komme på besøg ved Hans Erik og Randi til sommer.

Dirigenten takkede for god ro og orden.

Der var i dagens anledning ostemadder og kage til de fremmødte.

Dirigent                                                 Referens

Erik Trans                                             Peter Damsgaard 

 

Kalender 2023

Kalender 2023

19-01-2023 generalforsamling ved Ferrum

16-04-2023 fisketur til Børges hul  Aflyst

juni bliver der arrangeret havemøde

august Grill aften i skærup.

december Erik arrangerer banko