Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Fisketur til ”Børges hul” den 25-04-2021

 

Traditionen tro har vi valgt at tage en tur til Børges fiske sø, for at se om vi kan fange lidt til husholdningen.

Da vi skulle planlægge vores besøg, var der kun 1 dato at vælge imellem.

Vi starter sædvanen tro ud med rundstykker og kaffe klokken 08.00 og klokken 09.00 Sharp, må der fiskes i 4 timer. Der afholdes konkurrence som vi plejer.

Så sæt kryds i kalenderen den 25-04 hvis du har lyst til lidt konkurrence.

Sted: Børges put and take, Rydskovvej 22, 5560 Årup.

Tilmelding er nødvendig og skal ske til Erik på telefon: 30472921, senest den 20-04-2021.

Prisen er som sædvanlig 150,00 kroner for hele arrangementet. Halv pris for børn.

Når vi er færdige med at fiske, tænder vi op i grillen og får en pølse med brød, medens der bliver delt lidt pral. Vi får også udløst spændingen omkring konkurrencerne og præmierne udleveres.

Peter.

 

Generalforsamling udsat

Generalforsamling som var planlagt til den 20/1-21 er udsat til vi må mødes igen.

Fugleinfluenza

Lige et uddrag fra de nye retnings linjer om hold af fjerkræ og fugle, under beskyttede forhold.

§ 3. Brugeren skal sikre at fjerkræ og andre fugle i fangenskab holdes under iagttagelse af en af følgende forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza:
1) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes indendørs.
2) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med overdækning af fast tag.
3) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med net eller tråd overdækning, hvor afstanden mellem trådene højest må være 20 cm, og tråd typen skal være farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm.
Stk. 2. Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen, der er dækket af en trækrone og eller en større tættere busk. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning i stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 4. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab, der holdes i indhegninger på 40 m2 eller derunder er undtaget fra kravene i

 

 

 

 

 

Kalender 2021

Årets program for 2021 kom til at se således ud:

20-01-2021 generalforsamling Udsat 

25-04-2021 fisketur

29-08-2021 udflugt