Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Generalforsamling den 20/1-2022

Til medlemmer af Trekantens fugleforening.

Året går på hæld og vi skriver snart 2022.

Bestyrelsen indkalder derfor medlemmer af trekantens fugleforening til generalforsamling

D.20-01-2022.

Generalforsamlingen har vi valgt at afholde på Hotel Medio i Fredericia. Vi starter aftenen med spisning klokken 18.30 efterfulgt af ordinær generalforsamling klokken 19.30. Der er bestilt dagens ret til alle. Er der nogen, der har specielle behov med hensyn til mad, lad mig det vide.

Dagsorden ifølge vedtægter og forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamling. Tilmelding til spisning skal ske på tlf. 30562103 senest den 10-01-2019.

STED: Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia. Klokken 18.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1: valg af dirigent

2: Formandens beretning om foreningens virke det sidste år.

3: Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab.

4 indkomne forslag.

5: Valg til bestyrelsen: Poul og Benny er på valg

6: valg af bestyrelses suppleant. Erik Trans er på valg.

7: Valg af 2 bilagskontrollant.

8: Valg af 2 bilagskontrollant suppleanter.

9: eventuelt.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig god jul

samt et godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Peter.

 

Kontingent

Kære medlem af Trekantens fugleforening.

Vi skriver til dig / jer fordi det nu er tid til at forny medlemskabet af Fugleforeningen.

Medlemskabet koster:

100,00 kr. for alm medlemskab.

150,00 kr. for familie.

75,00 kr. for pensionister og

110,00 kr. for pensionist familie.

Dette kan ske, ved at overføre betaling til foreningens konto: 5352 0367506

Det gælder medlemskab 1/10 2021 til 30/9 2022

 

Vi har netop afholdt bestyrelsesmøde, hvor vi fik lavet et program for næste år. Vedlagt.

Nu må vi endelig mødes igen, så vi håber I vil bakke op, så der igen kommer gang i foreningen.

Jeg kan oplyse, at der er tilgået nye medlemmer, hvilket er dejligt. Arbejdet med arrangementerne er det samme, om vi er få eller mange. Så hjerteligt velkommen til de nye. Vi håber I vil få glæde af medlemskabet og I er altid velkommen til at kontakte en af os fra bestyrelsen, hvis der er spørgsmål. Har man forslag til et arrangement, så giv os endelig besked.

2021 blev et år i coronaens skygge, hvilket kan ses på vores aktiviteter. Vi har kun haft 2 arrangementer foruden generalforsamlingen. Fisketur og et hurtigt arrangeret havemøde ved Bent og Lisbeth. Vi har forsøgt at lave lidt for alle næste sæson og julebanko er tilbage på programmet. Mere herom på hjemmesiden. Vi er ikke helt i mål med de endelige datoer næste år, så når de foreligger, kommer de på foreningens hjemmeside. Så følg med her. Jeg sender på mail til jer jeg har adresse på. Til de 2 medlemmer, vi ved ikke kan tilgå hjemmesiden, kommer det pr post.

 

Slutteligt vil vi ønske jer en glædelig Jul samt et godt Nytår.

Med håbet om et aktivt foreningsliv i 2022. Vi ses.

 

På bestyrelsens vegne.

Peter Damsgaard.

 

 

 

 

 

Kalender 2022

Kalender 2022

20-01-2022 generalforsamling på hotel Medio.

07-05-2022 fisketur til Børges hul. 09.00-14.00

Program: Morgenkaffe 1 time, 2 timers fiskeri, 12.00 grillpølser, herefter igen 2 timers fiskeri.

11/12-06-2022 have møde. Vi har en forhåndsaftale på plads i Kolding.

August. Bag om kulissen Odense zoo. Afventer aftale med zoo.

08-12-2022 Julebanko. Vi satser på Naturcenteret i Middelfart.

 

Følg med på hjemmesiden.