Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Generalforsamling d. 22/1-2020

 

Hermed indkaldes medlemmer af trekantens fugleforening til generalforsamling D.22-01-2020.

Medlemmerne af Trekantens fugleforening inviteres hermed til generalforsamling. Der er i år reserveret bord på Hotel Medio i Fredericia. Vi starter aftenen med spisning klokken 18.30 efterfulgt af ordinær generalforsamling klokken 19.30. Der er bestilt dagens ret til alle. Er der nogen, der har specielle behov med hensyn til mad, lad os det vide.

Dagsorden ifølge vedtægter og forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamling.

Tilmelding til spisning skal ske på tlf. 30562103 senest den 14-01-2019.

STED: Hotel Medio, Kolding Landevej 6, 7000 Fredericia. Klokken 18.30

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1: valg af dirigent

2: Formandens beretning om foreningens virke det sidste år.

3: Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab.

4 indkomne forslag.

5: Valg til bestyrelsen: Poul og Benny er på valg

6: valg af bestyrelses suppleant. Erik Trans er på valg.

7: Valg af 2 revisorer.

8: Valg af 2 revisor suppleanter.

9: Valg af 1 person til blad udvalget.

10: Valg af 2 suppleanter til blad udvalget.

11: eventuelt.

-Bestyrelsen foreslår at paragraf 9 og 10 fjernes. Der bliver ikke lavet flere blade i foreningens nuværende form og der er problemer med at finde kandidater nok i forvejen til øvrige poster.

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig god jul

samt et godt nytår.

På bestyrelsens vegne

Peter Damsgaard.

 

Nyt fra Formanden

Kære medlemmer af trekantens fugleforening.

Vi nærmer os nu efterårsmånederne og det er igen blevet tid til at skrive ud til jer. Vi i bestyrelsen håber I har haft en god sommer, med en masse opdræt. Vi leder stadig efter steder at besøge, så er du/ I frisk så meld tilbage. I skrivende stund har vi kun et arrangement tilbage i 2019, nemlig fuglemarkedet i Kolding den 27-10-2019. Vi har en deltager ud over bestyrelsen.

Efter dette arrangement mødes vi næste gang til årets generalforsamling. Vi har endnu ikke fundet et sted med spisning, men datoen er fastsat: 22 JANUAR.

Vi har forsøgt at lave et program for 2020. Datoerne ligger fast, men der er lidt usikkerhed i forhold til destinationen på vores sensommer tur. Vi forsøger at få en aftale enten i Odense zoo eller Givskud med en tur bag kulissen. Der opfordres til at følge med på hjemmesiden.

Der skal herfra lyde en tak til alle jer der deltog i løbet af 2019, vi har haft nogle hyggelige havemøder og en god tur til Glad zoo. Jeg tænker at vores deltagelse i fremtidige fuglemarkeder er ved at være historie. Der har ikke været den ønskede opbakning, så derfor trækker vi os fra dette arrangement.

 

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til generalforsamling den 22 Januar.

Dagsorden ifølge vedtægterne. Jeg arbejder på at finde et passende spisested. Se hjemmesiden.

 

Kalender 2020

Årets program for 2020 kom til at se således ud:

22. januar afholdes ordinær generalforsamling.

26. April tager vi på fisketur, traditionen tro ved Børges hul.

14. Juni forsøger vi med en tur til Silkeborg. Kør selv. Bisonfarm og rovfugleshow.

23. August. Tager vi i zoo. Det vides pt ikke, om det bliver Odense eller Givskud. Vi satser på Odense.

19 september. Mødes vi ved Benny til havemøde i Røjle skov.

Vi laver selvfølgelig indlæg som bringes på foreningens hjemmeside.
Jeg har ikke taget den 31. Maj med i kalenderen. Her prøver vi at få lov at komme på besøg i et af de lidt
mere specielle fuglehold på Fyn. Vi har endnu ikke en aftale i hus. Mere herom senere.

På bestyrelsens vegne
Peter Damsgaard.