Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Generalforsamling 23/1-2019

Indkaldelse til generalforsamling i Trekantens fugleforening.

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til generalforsamlingen den 23-01-2019.

Vi har i år valgt ikke selv at stå med noget, og valgt at holde foreningens generalforsamling på Hejse Kro. Da medlemmerne ikke skal tage beslutninger på tom mave, giver foreningen aftensmad. Vi starter med lidt mad og en øl/vand, hvorefter vi går videre til generalforsamlingen i et tilstødende lokale.

Dagsorden ifølge vedtægter og forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamling.

Tilmelding til spisning skal ske på tlf. 30562103 senest den 14-01-2019

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1: valg af dirigent

2: Formandens beretning om foreningens virke det sidste år.

3: Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab.

4 indkomne forslag.

5: Valg til bestyrelsen: Peter og Brian er på valg

6: valg af bestyrelses suppleant. Erik Trans er på valg.

7: Valg af 2 revisorer.

8: Valg af 2 revisor suppleanter.

9: Valg af 1 person til blad udvalget.

10: Valg af 2 suppleanter til blad udvalget.

11: Eventuelt.

 

Vi arbejder på højtryk for at få lavet et blad klar, men dette kommer først ud efter generalforsamlingen, efter aftale med redaktøren.

 

Bestyrelsen ønsker alle medlemmer og deres familier en rigtig god jul

samt et godt nytår.

 På bestyrelsens vegne

Peter

 

 

Kalender 2019

Årets kalender 2019

 

23-01 Generalforsamling klokken 18.30

24-03 Fugle marked i KFUM-hallen Kolding.

28-04 To x havemøde ved Kim og Helle og efterfølgende ved Peter. Se omtale

04-05 Fisketur til Børges hul på Fyn klokken 08.00

20-06 Have møde ved Brian Kjær. Se omtale.

24-08 Forenings udflugt til Glad Zoo. Se omtale.

27-10 fuglemarked i KFUM-hallen i Kolding.

-12 Jule banko i Naturcenteret, Hindsgavl dyrehave.

 

 

Annoncører: