Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Forenings udflugt til Walsrode Fuglepark den 5-6 Maj.

Så har vi fastsat en dato for den længe ventet tur til Walsrode Fuglepark. Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at sætte kryds i kalenderen 5-6 Maj 2018. Vi laver turen som førhen med afgang lørdag, med et ophold på vejen derned inden ankomst til hotellet. Søndagen bruger vi i parken inden vi kører hjemad igen, og forhåbentligt kan gøre stop ved grænsen og få lidt guf med hjem.

Vi er gået i gang med at indhente tilbud, på det der skal til, for at en sådan tur kan realiseres. Vi har snakket om det skulle være en fælles udflugt sammen med andre foreninger, men er kommet frem til at vi arrangerer den for egne medlemmer med familie.

Sæt kryds den 5-6 Maj 2018 Walsrodetur.

Endeligt program og pris kommer snarest, når det hele er faldet på plads.

Generalforsamling den 18-01-2018.

Foreningens medlemmer indkaldes hermed til general forsamling den 18-01-2018.

Dato. Den 18-01-2018
Sted: Middelfart gymnasium, Østre Hougvej 97-99, 5500 Middelfart.
Tidspunkt: 18.30-19.30 vil der være gule ærter
Ønsker man ikke at deltage i de gule ærter er man selvfølgelig velkommen til generalforsamlingen.
Generalforsamlingen starter 19.30.

Dagsorden ifølge vedtægterne.
1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virke det forgangne år.
3. aflæggelse af foreningens reviderede regnskab.
4. indkomne forslag.
5. Vag til bestyrelsen. Poul og Benny er på valg.
6. valg af 1 suppleant. Erik Trans er på valg.
7. valg af 2 revisorer.
8. valg af 2 revisor suppleanter.
9. valg af 1 person til blad udvalget.
10. valg af 1 suppleanter til blad redaktionen.
11. eventuelt.
Traditionen tro starter vi aftenen med gule ærter, og når vi er veltilpasse og mætte går vi i gang med den ordinære generalforsamling.
Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Sidste tilmelding til de gule ærter er den 10/1-18 til Peter D på tlf.: 30 56 21 03

På bestyrelsens vegne
Peter

Kalender

Arrangementer i 2018.

18-01-2018 Generalforsamling
18-03-2018 marked i Kolding.
5/6-05-2018 Walsrode fuglepark.
28-10-2018 marked i Kolding.

Mere om arrangementerne kommer senere.

Annoncører: