Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Hyggesnak og kaffe

Sommerhavemøde hos Bent og Lisbeth Qualmann til hyggesnak.

Der  serveres kaffe og hjemmebag

Tilmelding senest den 27/8-21
til Bent på tlf. 22 78 16 61

Den 29/8-2021
kl: 13:00
Anchersvej 54
7000 Fredericia

 

 

 

 

 

Referat fra generalforsamling 30/6-2021

General forsamling den 27-06-2021 i Skærup zoo.

 

Vi havde inden generalforsamlingen fået lov til at gå en tur ind i parken fra klokken 1600. Dette tilbud var der flere der benyttede sig af. Der er under corona lukningen lavet en del nye anlæg i parken, bestemt et besøg værd.

Klokken 17.30 blev der kaldt til samling, hvor formanden bød velkommen og de 24 fremmødte tog for sig af smørrebrødet. Efter hyggeligt samvær på den overdækkede terrasse, gik vi ind i deres samlingslokale til generalforsamlingen, hvor der var kaffe og brød.

Formanden åbnede med kort intro og 1 punkt på dagsordenen var valg af dirigent.

Ad 1. Erik Trans blev valgt til dirigent og kunne konstatere at forsamlingen var lovligt indvarslet.

Ad 2. Beretning fra formanden. Dette blev en meget kort en, idet der kun har været afviklet 2 arrangementer i 2020. Generalforsamlingen og vores udflugt til det midtjyske. Silkeborg rovfugleshow og bisonfarm. En rigtig fin tur det dårlige vejr til trods. De 19 deltager så ud til at hygge sig og efter rundtur blandt bisonerne efterfulgt af en lækker bisonburger, var det tid til at vende næsen hjemad igen.

Blev godkendt

Ad 3. Foreningens regnskab. Der var ikke mange punkter i dette og det gav ikke anledning til kommentarer.

Blev godkendt.

Ad 4. Indkomne forslag. Der var ingen indkomne forslag. Bestyrelsen forslog uændret kontingent.

Blev vedtaget.

Ad 5. Valg til bestyrelsen. Peter Damsgaard og Brian Kjær var på valg. Begge genvalgt.

Ad 6 Valg af bestyrelses suppleant. Erik Trans var på valg. Genvalgt.

Ad 7. Valg af 2 revisorer. Ole L. Eriksen og Lisbeth Qualmann var på valg. Begge genvalgt.

Ad 8 Valg af 2revisor suppleanter. Bent Qualmann og Hans Erik Hansen blev valgt.

Ad 9. Eventuelt. Formanden efterlyste emner fra medlemmerne til kommende arrangementer.

Walsrode blev foreslået som kør selv tur. Vi prøver til igen i 2022 April / Maj

Havebesøg ve Hans Erik.

Odense Zoo- bag kulissen.

Der var en bemærkning til foreningens kalender som sendes en gang om året til de der er mailadresse på, samtidig ligger den på hjemmesiden. Dette var for lidt da det ikke ses. Der sendes reminder ud til hvert arrangement og gerne flere gange. Taget til efterretning.

Dirigenten og formanden sluttede af med tak for god ro og orden samt det fine fremmøde.

 

Dirigent                                                                                                                 Referent

Erik Trans                                                                                                             Peter Damsgaard.  

 

Kalender 2021

Årets program for 2021 kom til at se således ud:

30-6-2021 generalforsamling

29-08-2021 Hyggesnak og kaffe med hjemmebag