Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Generalforsamling udsat

Generalforsamling som var planlagt til den 20/1-21 er udsat til vi må mødes igen.

Forenings brev

Kære medlem.

Året går nu på hæld. Det har været et år med sparsom aktivitet i klubben. Vi har kun gennemført 2 arrangementer. Vi har netop afholdt bestyrelsesmøde med henblik på 2021. Vi har indtil videre fastlagt 3 møder i 2021. Vi satser på at afholde generalforsamling i januar, den 20-01-21. Jeg forsøger at booke på Medio igen. Den 25 april fisketur og en udflugt til august. Vi håber på bag facaden i Odense zoo. (Se kalenderen på hjemmesiden). Der kan godt komme mere til, hvis coronaen ellers tillader at vi mødes. Det kunne være fint med et havemøde ind imellem.

Der kommer indlæg om hvert arrangement senere.

Bestyrelsen vil her gerne ønske medlemmerne en glædelig jul

og et godt nytår.    

 

På bestyrelsens vegne.

Peter.

 

Nyt fra formanden og kontingent

Kære medlemmer af trekantens Fugle forening.

Det er blevet tid til lidt informationer til jer. Endnu en ynglesæson er ved at være slut, i en sæson der har været præget af at samfundet har været ramt af Corona. Det har vi også og det resulterede i, at vi måtte aflyse 3 planlagte arrangementer. 2020 har derfor kun budt på generalforsamling på motel Medio og en tur til Silkeborg rovfugleshow og bison farm. En hyggelig eftermiddag vejret til trods. Vores planlagte arrangement i september blev også aflyst, da Benny ikke længere har fugle og det efterlyste alternativ ikke er tilgået bestyrelsen.

Det er også den tid på året hvor, vi skal have fornyet vores kontingent. Vi har i år valgt ikke at bruge penge på at udsende girokort til alle. Der er nogle ganske få der vil få et tilsendt. Ellers fornyer man sit medlemskab ved at indbetale på vores foreningskonto. Reg. 5352   konto 0367506. Husk at opgive navn på overførslen. Dette vil lette kasserens job. Kontingentet gælder fra 1/10 2020 til 30/9 2021 og der er sidste indbetaling den 8/10 2020.

Taksterne er som følger:

Alm. 100,00 kroner

Familie. 150,00 kroner

Pensionist. 75,00 kroner

Pensionist familie. 110,00 kroner.

Vi skal mødes her i efteråret til et bestyrelsesmøde for at planlægge næste sæson. Er der medlemmer der har et brændende ønske, så lad os det vide, og vi skal forsøge at efterkomme dette. Ellers må vi i bestyrelsen, igen vride de små for at finde på noget.

Vi håber at se jer igen i 2021 og som det ser ud lige pt, bliver den årlige generalforsamling afholdt samme sted næste år, nemlig på motel Medio. Følg med på hjemmesiden. Jeg håber det har været tilfredsstillende med information via mail til udflugten.

 

På bestyrelsens vegne.

Peter Damsgaard

Fugleinfluenza

Lige et uddrag fra de nye retnings linjer om hold af fjerkræ og fugle, under beskyttede forhold.

§ 3. Brugeren skal sikre at fjerkræ og andre fugle i fangenskab holdes under iagttagelse af en af følgende forebyggende foranstaltninger mod aviær influenza:
1) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes indendørs.
2) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med overdækning af fast tag.
3) Fjerkræ og andre fugle i fangenskab skal holdes i en voliere eller indhegning med net eller tråd overdækning, hvor afstanden mellem trådene højest må være 20 cm, og tråd typen skal være farvet polyestertråd med en diameter på 1,5-2 mm.
Stk. 2. Træer og større tætte buske kan erstatte kravet om overdækning for det areal af indhegningen, der er dækket af en trækrone og eller en større tættere busk. Det øvrige areal i indhegningen er fortsat omfattet af kravet om overdækning i stk. 1, nr. 2 og 3.

§ 4. Fjerkræ og andre fugle i fangenskab, der holdes i indhegninger på 40 m2 eller derunder er undtaget fra kravene i

 

 

 

 

 

Kalender 2021

Årets program for 2021 kom til at se således ud:

20-01-2021 generalforsamling Udsat 

25-04-2021 fisketur

29-08-2021 udflugt