Velkommen til Trekantens Fugleforening

Vi er en flok fugleinteresserede personer der mødes til forskellige arrangementer, hvor vi snakker om fugle, opdræt, foder, volierer og andre fuglerelaterede ting. Vi er ca 36 medlemmer, men vil gerne se nogle nye ansigter.
Kontakt formand Peter Damsgaard på tlf.: 3056 2103 for yderligere oplysninger.

Generalforsamling 30/6-2021

 

Hermed indkaldes medlemmer af trekantens fugleforening til generalforsamling D.30-06-2021.

Medlemmerne af Trekantens fugleforening inviteres hermed til generalforsamling. Der er i år reserveret bord i Skærup Zoo, Søndermarksvej 102 Børkop. Vi starter aftenen med spisning klokken 17.30 efterfulgt af ordinær generalforsamling klokken 18.30. Vi bestiller smørrebrød til spisningen. Er der nogen, der har specielle behov med hensyn til maden, lad os det vide.

Dagsorden ifølge vedtægter og forslag skal være formanden i hænde 14 dage før generalforsamling.

Tilmelding til spisning skal ske på tlf. 30562103 senest den 16-06-2021.

Vi må gå en tur rundt i parken fra 16.00 og til vi skal spise. Dette er med i vores arrangement. Efter endt generalforsamling skal vi ud af parken.

STED: Skærup Zoo, Søndermarksvej 102, 7080 Børkop. Klokken 17.30

Adgangskrav er coronapas eller negativ attest med navn, tidspunkt for test og resultat samt ID. Se i øvrigt parkens hjemmeside for yderligere.

 

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1: valg af dirigent

2: Formandens beretning om foreningens virke det sidste år.

3: Aflæggelse af foreningens reviderede regnskab.

4 indkomne forslag.

5: Valg til bestyrelsen: Peter damsgaard og Brian Kjær er på valg

6: valg af bestyrelses suppleant. Erik Trans er på valg.

7: Valg af 2 revisorer.

8: Valg af 2 revisor suppleanter.

9: eventuelt.

 

På bestyrelsens vegne

Peter Damsgaard.

Kalender 2021

Årets program for 2021 kom til at se således ud:

30-6-2021 generalforsamling

29-08-2021 udflugt